• (Alış) 5.41 TL
    • (Satış) 5.419 TL
    • (Alış) 6.181 TL
    • (Satış) 6.192 TL

Kira Sözleşmesi Nasıl Fesh Edilir?

Kira Sözleşmesi Nasıl Fesh Edilir?
7 Şubat 2016 12:11

Konya’da kiralık evlere baktığımızda genellikle öğrencilerin büyük rağbet gösterdiğinigörürüz. Muhtemelen bunun sebebi Selçuk Üniversitesi’nde okuyan bir sürü üniversiteliden kaynaklanmaktadır. Tabi evleri kiralarken ev sahipleri ile yapılan sözleşme kurallarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir de daha sonradan sorun yaşamamak içinKonya’daki kiralık evlere göz atacağınız zaman ev sahibi-kiracı fesih anlaşmalarını araştırmanızda fayda var. Peki, nedir bu fesih?

Kiracı ve ev sahibi aralarında bir anlaşma yaparlar ve sözleşmeyi imzalarlar. Kira sözleşmesine göre ev sahibi sözleşme süresince evini kiracıya emanet eder, kiracıda o sözleşme de belirtilen kuralar çerçevesince, o süre boyunca ev de kalacağını ev sahibine beyan eder. Sözleşmede kira bedeli, ödeme tarihi, kira süresi, kira ücretinin artış oranları gibi unsurlara yer verilir.

Kira sözleşmesinde bir süre belirtilmişse ki genellikle belirtilir, bu sürenin sonunda sözleşme sona erer. Eğer devam etmek isterlerse taraflar o zaman tekrar bir kontrat imzalanır. Eğer süre yok ise, belirsiz süreli bir kontrat var ise o zaman taraflardan her biri fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Eğer fesih dönemine uyulmamışsa o zaman bir sonraki fesih dönemini beklemek gerekiyor.  Bu tür anlaşmalarda fesh etmek için kiracının en az 15 gün önceden bildirimde bulunması gerekiyor. Eğer bulunmaz ise o zaman sözleşme süresi 1 yıl uzatılmış olur.

Ev sahibi sözleşme süresinin bitimine göre sözleşmeyi iptal edemez. Ancak aradan 10 yıl geçmesi durumunda 3 ay önceden haber vermesi koşuluyla sözleşmeyi sona erdirebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı istediğinde ev sahibi ise 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Eğer bu kurallara uyulmaz ise kira kontratı dava yolu ile de sonlandırılabiliyor. Kiracıdan evin tahliyesi istenilebiliyor.

 

Bir Yorum Yazın


Elit SEO