• (Alış) 5.482 TL
    • (Satış) 5.492 TL
    • (Alış) 6.217 TL
    • (Satış) 6.229 TL

Memurların Senelik İzinlerinin Arttırılması İçin Kanun Teklifi

Memurların Senelik İzinlerinin Arttırılması İçin Kanun Teklifi
23 Ocak 2016 19:50

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu tarafından, Memurların yıllık izinlerinin arttırılması ile ilgili kanun teklifi meclis başkanlığına verildi. Meclis başkanlığına gönderilen kanun teklifinde memurlara tanınan yıllık izin kullanma hakkı sürelerinin iş günü olarak belirlenmesini öngörüyor.

Teklifin Meclis tarafından kabul edilmesi halinde Gerekçe olarak; amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilen yıllık izinlerin toptan veya kısım kısım kullanılmasının mümkün olduğu, ancak yıl içerisinde en çok kaç parça halinde izin kullanılabileceği konusunda herhangi bir sınırlamanın olmamasının, farklı kurumlarda ve amirlere göre değişen uygulamalara neden olduğu, diğer taraftan, yıllık izin kullanımı konusunda memurlar arasında eşit olmayan uygulamaların olduğu, konusunda açıklık getirildi. 30 gün yıllık izin hakkı olan Devlet memurunun; yıllık iznini tek seferde kullanması halinde hafta sonu tatilleri nedeniyle iş gününe isabet eden yıllık izin süresinin 21 güne kadar düşebileceği, 5’er günlük sürelerle yıllık izin kullanması durumunda ise iş gününe isabet eden yıllık izin süresinin 30 gün olabileceği belirtildi. Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile, 657 sayılı Devlet memurları kanununda değişiklik yapılması suretiyle, yıllık izin sürelerinin iş günü olarak kullanılmasının sağlanması, memurlara tanınan izin hakkının kurumlara ve amirlere göre değişebilecek şekilde kullanılmasının önüne geçilmesinin ve izin hakkından gereği gibi yararlanılmasının sağlanmasının da amaçlandığı yönünde ifadelere yer verildi.

657 SAYILI DMK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci maddesinde yer alan “yirmi gün,” ibaresi “20 iş günü,” olarak ve “30 gündür.” ibaresi ise “30 iş günüdür.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Bir Yorum Yazın


Elit SEO